De moed om lief te hebben

Hart en Mind

De titel roept gelijk al veel vragen op. Waarom moed? Over welk liefhebben gaat het?

Ik ga vanuit mijn perspectief in dit stukje proberen enkele antwoorden te geven die recht doen aan deze titel.

Moed

Moed suggereert dat je iets moet overwinnen. Je moet durven jezelf open te stellen, maar wat moet je overwinnen, waar zou je bang voor kunnen zijn als het om de liefde gaat?

Om hierin wat meer inzicht te krijgen, tracht ik hierna enige uitleg te geven hoe ik liefde zie en ervaar in drie verschillende soorten van liefde. 

Liefhebben of liever lieven.

Liefde kun je niet bezitten, dus is het woord liefhebben is wellicht niet het juiste woord. Misschien zou ik beter lieven als werkwoord kunnen gebruiken.

* Jezelf liefhebben (lieven)

* Liefhebben (lieven) van iemand die je heel lief, mooi en aantrekkelijk vindt

* Liefhebben (lieven) van iemand die veel negatieve gevoelens bij je oproept

Jezelf liefhebben (lieven)

Als je vroeger van je ouders niet vanzelfsprekend liefde hebt gekregen en je hebt onderweg in je leven een aantal negatieve ervaringen gehad, dan kan het zo zijn dat je zelfbeeld negatief is, dat je eigenwaarde erg laag is en dat er sprake is van weinig zelfliefde. Dit kan zich uitten in vele vormen van destructief gedrag. Mocht je in de gelukkige positie komen in dit leven dat je jezelf hiervan bewust wordt, dan ga je misschien in therapie of je gaat mediteren. Hierdoor kom je op een gegeven moment op een punt dat je jezelf  wilt lieven omdat je ontdekt dat je precies goed bent zoals je bent en altijd al was. Maar hier is moed voor nodig. Vaak moet je jezelf gaan verzetten tegen demonen uit je verleden. De kritische ouderstem die altijd in je hoofd aanwezig was. Misschien wil je jezelf ontdoen van dogma's vanuit een geloof waarin je bent grootgebracht. Misschien moet je assertiever worden tegen je partner of andere mensen uit je omgeving. Op het moment dat je van jezelf begint te houden zal je merken dat je mensen kunt gaan verliezen. Mensen die gewend waren dat jij met gebogen hoofd deed wat zij van jou verwachtten, zullen je niet meer herkennen. Jouw verandering stuit op weerstand van anderen en nu kun je bang worden. Bang om iedereen kwijt te raken en het gevaar schuilt er dan in dat je terugschiet in je oude rol. Een rol waarin je het anderen naar hun zin maakt ten koste van jezelf. Maar als je voldoende moed verzameld hebt omdat je de overtuiging hebt gekregen dat je het waard bent, zal je doorzetten. Je verliest mensen, maar krijgt er jezelf en andere mensen voor terug. Je eigenwaarde zal stijgen en hierdoor zal je andere mensen aantrekken. Mensen die jou zien zoals je werkelijk bent. Je hebt jezelf door moed getransformeerd in een lievend mens en omdat het leven een spiegel is, trek je nu ineens mensen aan die jou onvoorwaardelijk terug lieven. Een prachtig voorbeeld van moed tot lieven.

Liefde voor iemand die je heel mooi, lief en aantrekkelijk vindt

Het klinkt bijna alsof hier geen moed voor nodig is, het klinkt immers ideaal, maar toch komt ook hier moed bij kijken. Op het moment dat je iemand vindt in het leven die voldoet aan een ideaal beeld dat je hebt bij een geliefde, komt er geregeld, niet alleen een verliefd gevoel, maar ook een gevoel van angst. Wat als deze persoon niet precies net zoveel houd van mij als ik van hem? Wat als ik deze liefde weer verlies? Wat als ik mij honderd procent geef aan deze persoon en ik me kwetsbaar opstel en hij me inderdaad kwetst? Alle angstvragen zijn vragen van de mind. Het speelt zich allemaal af in je hoofd en heeft met de werkelijkheid niets te maken. Het gevoel van liefde is een zaak van het hart, niet van het hoofd. Liefde is altijd in het huidige moment, in het nu. Bovendien kun je liefde nooit bezitten en dus ook niet kwijtraken. Liefde kun je slechts ervaren en altijd in het nu. De moed zit hem in overgave, vertrouwen en niet zozeer in de persoon in kwestie, maar in het Universum. Vertrouw op je hart en wat er ook mocht gebeuren met deze persoon, vertrouw erop dat het altijd goedkomt met jou. Alles gebeurt namelijk voor een reden. Dit betekent dat bijvoorbeeld het uiteindelijke 'verlies' van deze liefde, winst voor jou zal betekenen, ook al is dit soms niet direct duidelijk. Achteraf zie je altijd waarom iets heeft moeten lopen zoals het is gelopen. Vertrouw op het proces van het Universum. Vertrouw je hart en heb de moed om te lieven op het moment dat het zich voordoet. Liefde is prachtig.

Liefde voor iemand die veel negatieve gevoelens bij je oproept

Waarom zou je deze persoon willen lieven? Het antwoord hierop is voor mij duidelijk. Het leven is een spiegel en dus ontmoet je mensen waarin je jezelf weerspiegeld ziet. Dit geldt voor mensen die je lief vindt, je herkent delen van jezelf in deze persoon, maar ook voor mensen die je op het eerste of tweede gezicht haat. Je herkent, of je het nu wilt of niet, delen van jezelf in deze persoon. Als je een persoon niet vertrouwt kan dit iets zeggen over je eigen vertrouwen in of naar mensen. Als je iemand gemeen vindt, zou het kunnen zijn dat je gemene trekjes in jezelf herkent. Het gezegde uit de Bijbel, dat je wel een splinter ziet in het oog van een ander, maar niet de balk in je eigen oog, betekent, dat je snel een oordeel hebt over iemand en niet de moed hebt om eerlijk naar jezelf te kijken. Je hebt niet de moed om jezelf onder ogen te komen, in de spiegel te kijken, zelfonderzoek te doen. De mensen die op je pad komen, die jij als negatief ervaart zijn je grootste leermeesters. Via hen kun je namelijk jezelf beter leren kennen en jezelf naar een hoger plan tillen. Hier is moed voor nodig, veel moed. Iemand die negatieve gevoelens bij je oproept lieven en vergeven is een cadeau aan jezelf.  Als je spiritueel wilt groeien in dit leven, dan moet je weten, dat elke keer als je iemand anders veroordeelt, je jezelf ook veroordeelt en jezelf  een groeikans ontneemt. Jouw veroordeling zegt namelijk iets over jezelf, over je eigen tekortkomingen. Zolang je deze tekortkomingen niet wilt ontmoeten, ontbreekt het je aan moed en uiteindelijk dus aan zelfliefde. Dit is de reden waarom haat en liefde zo dicht bij elkaar liggen, beter gezegd, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Heb de moed om dit te zien en bedenk je dit elke keer weer als je iemand veroordeelt.

Ilse Marianne©