Liefwerker

Liefwerker


Ik kom uit de kast als Liefwerker.

Ik heb een hele tijd niets geplaatst op Facebook omdat het tijd was in mezelf te keren.

Het universum trekt al een hele tijd aan mij om een keuze te maken. Een keuze tussen innerlijk en uiterlijk, tussen eigen familie en gekozen familie, tussen de wereld en De Bron, tussen nieuws en fake-nieuws, tussen wetenschap en meningen, tussen afleiding en focus, tussen oorlog en vrede, tussen onvoorwaardelijke liefde of voorwaardelijke liefde, tussen single zijn of samen zijn met iemand, tussen trouw zijn aan mezelf of mezelf wegcijferen. Ik kan nog ontelbare tegenstellingen opnoemen waarin ik vast zat in mijn hoofd. Het beeld van een engel op mijn ene schouder en een duivel op mijn andere schouder manifesteerde zich in mij en er woedde in mij een oorlog tussen goed en kwaad, dezelfde oorlog die er momenteel zich afspeelt op het wereldtoneel. Want toneel dat is het.

Ik wist al op jonge leeftijd dat de maatschappij waarin ik opgroeide me vreemd voorkwam. Ik wilde al vanaf jonge leeftijd geen schakel zijn in de machine die zo geraffineerd is samengesteld door onze overheden, maar probeer hier maar eens uit te ontsnappen. We worden op jonge leeftijd al gerangschikt en ingedeeld in hokjes en we worden in onze werktunnels gestopt waar we weer uitkomen als we met pensioen mogen, mochten we dan nog in leven zijn of kwaliteit van leven kunnen ervaren. De constructie is geraffineerd. We worden geleerd dat we van alles nodig hebben om gelukkig te zijn. Geld, een huis, auto, mooie keuken, modieuze kleding, spullen en nog meer spullen. De consumptiemaatschappij is om ons te verleiden zodat we in een val trappen waar we nooit meer uitkomen. Onze mentale en fysieke gezondheid komt in gevaar, maar ook dit is bewust want ook aan ons ziek-zijn wordt geld verdiend, veel geld. Het is een uiterst geraffineerd systeem en als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer niet-zien. De winkels liggen vol troep, spullen die we niet nodig hebben, voedsel waar we heel ziek van worden en als we er uiteindelijk ziek van worden hebben we dure medicijnen 'nodig' om weer beter te worden. Het is allemaal uitgedacht en we zijn allemaal in slaap gesust met mooie reclames en onwaarheden.

Maar wat wij allemaal nodig hebben zijn slechts enkele zaken. Een dak boven ons hoofd, wat kleding (mag 2e hands zijn), goed water, eerlijk liefst organisch voedsel en liefde van mensen die weten wie je bent en je respecteren om wie je bent.

Ik geloof met mijn hart dat mijn ziel hier op aarde is met een doel en ik heb heel veel moeite gehad met het definiëren van dit doel. Ik geloof dat ik mijn gezin als ziel uitgekozen heb met een reden, ik heb heel hard moeten zoeken in mezelf om deze redenen te vinden, maar ik weet nu waarom ik mijn ouders heb uitgekozen en weet ook waarom ik mijn twee prachtige maar gecompliceerde kinderen op de wereld heb gezet. ik geloof dat De Bron met ieder van ons een plan heeft en mijn ziel heeft hier op aarde een menselijke ervaring waarin onze ziel vele uitdagingen te verwerken krijgt, niet als doel je naar beneden te halen, of om je te verslaan, maar om te leren. Het leven op aarde is hard en mensen die denken dat ze hier op aarde een staat van altijd gelukkig zijn kunnen bereiken komen dan ook bedrogen uit. Wat ik vooral heb moeten leren en nog steeds aan het leren ben is het onvoorwaardelijk accepteren van wie ik ben. Mijn ziel is Liefde en Licht maar als mens heb ik ook donkere kanten. Het accepteren van jezelf als mens is jezelf accepteren met alles wat in je is. Alles. Donker en licht. Alles. Je donkere kanten zien en aan het licht brengen is niet fijn. Ik moet hele nare stukken over mezelf accepteren en mezelf vergeven, maar met de acceptatie komt de opluchting dat ik helemaal goed bent zoals ik bent. Je bent precies wie je moet zijn op dit moment, met al je uitdagingen, passies, verslavingen, lusten, verlangens… dat alles maakt mij en jou mens.

Het gaat niet om geluk of ongeluk. Het gaat om ervaringen en deze zijn a priori neutraal. Wij geven betekenis aan alles. Je grootste crisissen kunnen je beste lessen zijn. Je groeit alleen door tegenslag en voorspoed te ervaren. We willen allemaal voorspoed maar dat is een illusie. Zoals alles op aarde een illusie is. Wie heeft deze maatschappij bedacht? Wie heeft ons schoolsysteem bedacht? Alle boeken die geschreven zijn, alle theorieën die er zijn, alle beginaannames van wetenschap? Alles is bedacht door mensen net als jijzelf. Mensen van vlees en bloed die ook net als jij mens zijn, naar de wc gaan, ziek worden, blijdschap en tegenslag ervaren, donkere en lichte kanten hebben.

Het enige wat wij als mensheid doen is dingen aannemen van andere mensen en het zonder er zelf over nat te denken, uitvoeren. We voeren automatisch uit wat anderen voor ons hebben bedacht.

Ik begrijp vanuit praktisch oogpunt dat het handig is dat er geen ultieme chaos is daarom geloof ik dat het nodig is in een maatschappij dat er regels en wetten zijn. Dit is nodig omdat we echt niet zo geëvolueerd zijn dat we zonder wetten en regels onszelf in de hand kunnen houden. We zijn behoorlijk primitief. Kijk om je heen. Het bewijs is overal. Het is alleen jammer dat macht altijd corrumpeert, ook dit zit helaas in ons als mensheid. Wij hebben vrije wil en de verleidingen van macht en geld kunnen onze donkere kanten naar boven halen.

Als we weten dat we allemaal één zijn dan kun je begrijpen dat alles wat je voor een ander doet, je ook voor jezelf doet. Dus ook als je leed berokkend aan een ander, dat je dit ook jezelf aandoet.

Een migrant wil ook alleen maar een veilige omgeving voor hun kinderen, voedsel, water, een dak en een beetje liefde, maar wij behandelen andere mensen niet zoals we zelf behandeld willen worden. Vroeger zeiden we al: Jullie en hullie… er is niets veranderd. De polarisatie op de wereld viert hoogtij, fascisme komt op over de hele wereld, vrouwenrechten, racisme en lgbtqia+ rechten worden over de hele wereld op grote schaal geschaad. Het lijkt wel of de ene helft van de mensheid vooruit wil en de andere helft weer terug wil naar de middeleeuwen. We staan tegen elkaar op, tegen alles en iedereen die anders is. We gedragen ons niet als eenheid en dat is precies wat de heersende macht wil zien. Verdeel en heers. Alleen als wij tegen elkaar opstaan kunnen we gecontroleerd worden door de heersende machten. Het blanke elitaire patriciaat dat ons al eeuwen onderdrukt voelt zich de laatste tijd bedreigd omdat er steeds meer mensen wakker worden en zich realiseren dat ze in een matrix leven. Ze doen er alles aan om aan de macht te blijven en dit zal de komende tijd verergeren, maar het wordt tijd voor verandering en het gaat ook veranderen. Er zal een kentering komen. Ze zijn niet langer meer in de meerderheid, dus waarom geven we ze deze macht nog? De enige reden is dat ze ons laten geloven dat we allemaal anders zijn en dat we tegen elkaar moeten vechten in plaats van tegen hen, en deze tactiek is zeer effectief. Word wakker allemaal! Als wij allemaal gaan samenwerken en opstaan tegen al het onrecht dan is het tij zo gekeerd.

De absurditeit van de wereld is overweldigend voor mij en ik doe er niet meer aan mee. Ik weiger om nog langer al het vergif van haat mijn ogen te laten verblinden. Het nieuws moet met uiterste zorgvuldigheid uitgeplozen worden want door onder andere A.I. (wat ook goede kanten heeft) en door trolls en fake-news weten we niet meer waar we de waarheid kunnen vinden. De waarheid vind je maar op één plek, en dat is in jezelf.

De Bron heeft ons in hun evenbeeld gecreëerd. Wij zijn allemaal hetzelfde en tegelijk zijn we allemaal uniek en totaal anders dat maakt de mensheid uniek en prachtig. Als we allemaal dingen als verschillende religies, genders, seksuele voorkeuren, de kleur van je huid, politieke voorkeuren e.d. kunnen overstijgen en elkaar gewoon kunnen zien als gelijken, als mensen, als eenheid en elkaar de handen kunnen reiken, dan is er vrede en is er een kans dat we een ander systeem kunnen ontwikkelen om samen te leven en onze prachtige planeet te redden van de hebberigheid van het grote monster dat wordt gevoed door kapitalisme en macht.

De Bron is energie, en wij hebben allemaal een sparkel van deze energie. Deze energie is pure liefde en ik weet dat De Bron zo barmhartig is dat er geen oordeel is. Zelfs al is je ziel verdwaald dan nog is er geen oordeel. Alle zielen zullen met liefde thuis worden ontvangen zodra zijn hun aardse pak achterlaten. Geen oordeel, slecht een beschouwing van wat was, en wat wil zijn.. want onze spirits leven altijd voort en we mogen reïncarneren op welke planeet ook, telkens weer totdat we klaar zijn, verlicht zijn, één zijn met de Bron.

Ik ben liefde en licht, want ik ben een spirit en onderdeel van De Bron. Net zoals wij allen Liefde en Licht zijn en kinderen van De Bron. Het maakt mij en De Bron trouwens ook niet uit hoe je De Bron ziet of uitspreekt. Welk geloof of levenswijze je ook beoefent zolang jij in je leven het oprechte verlangen hebt het werk van De Bron op aarde uit te dragen is alles goed, en sterker nog, als je bent verdwaald en je niet herinnerd in dit leven wie je bent en waarom je hier ook alweer was is het ook goed. Er is geen oordeel, alleen liefde. Deze liefde is zo groot, groter dan de liefde van een ouder voor een kind, de allergrootste liefde die je jezelf kunt voorstellen.

Mijn thuis is niet op deze wereld, maar het is wel het tijdelijke huis dat De Bron me gegeven heeft dus zal ik zo goed mogelijk voor dit tijdelijke huis moeten zorgen. Ik heb me de afgelopen maanden herinnerd wie ik ben en waar ik vandaan kom en wanneer ik naar huis ga zal ik blij zijn, ontzettend blij maar zolang ik hier ben zal ik mijn best doen te doen waarom ik hier naar toe kwam in de eerste plaats. Ik ben op aarde gekomen om te lieven, om te delen, om te verbinden. Ik ben hier om licht en liefde te brengen naar iedereen die het nodig heeft. Mijn ziel heeft geen aardse naam. Mijn aardse naam is mij door mijn ouders gegeven, maar alleen De Bron kent mijn echte naam. Hij kent alle zielen bij hun naam. Ik ben energie, en samen hebben we een collectieve energie en als we allen vanuit liefde deze energie bundelen dan zijn we ongelooflijk krachtig en kunnen we de wereld veranderen in een paradijs.

Ik weet niet zo goed hoe ik mijn facebookprofiel wil gebruiken maar ik zal zeker af en toe dingen plaatsen die mij als mens bezighouden of mooie plaatjes delen van het tropische eiland waarop ik woon maar ik zal in alles wat ik zeg en doe altijd in mijn hoofd houden wat De Bron van mij verlangt en dat is Liefde, licht en verbinding bewerkstelligen.

De wereld kan een paradijs zijn en een hel. Waar kiezen we voor? Liefde en verbinding of Haat en separatie?

We hebben vrije wil, ik verkies Liefde en Licht boven alles….Altijd….

Ik kan me goed inbeelden dat er mensen zullen zijn die mijn verhaal niet begrijpen, het zweverig vinden of zich er niets bij voor kunnen stellen dat ik de wereld en het universum zo ervaar. Maar dit ben ik. En ik wil me niet langer verstoppen door met alle winden mee te praten. Het allerbelangrijkste voor mij op dit moment in mijn leven is dat ik authentiek ben, mezelf durf te zijn en mezelf durf te laten zien. Mijn relatie met mijn hogere zelf (de Bron) is belangrijker voor mij dan alle meningen van alle mensen bij elkaar. Als idealist zou ik het natuurlijk fantastisch vinden als veel mensen zich in mijn verhaal kunnen vinden maar ik weet inmiddels uit ervaring dat dit niet zo zal zijn en dat is helemaal goed. Mocht je dit tot het einde gelezen hebben dan bedank ik je voor je concentratie, aandacht en respect. Ik wens iedereen Licht, liefde en vrede.

Ylia