Pijn en Geluk

Pijn en Geluk gaan hand in hand.

Altijd heb ik geschreven als middel om te overleven. Ik hoor regelmatig dat ik mijn gevoel en gevoelens van anderen mooi en treffend onder woorden kan brengen. Door praten maar het beste door het schrijven van een gedicht. Want in een gedicht kan ik met beeldspraak meer gevoel kwijt.

Ik schrijf gedichten over pijn en geluk in de breedste zin van deze betekenissen.

Een gedicht raakt mijn essentie, mijn kern, mijn ziel. Door mijn leven te ervaren heb ik veel
geleerd. Ik gebruik emoties uit mijn levenservaringen in mijn gedichten.  Facebook is vaak een plaats waar mensen slechts een schijnwerkelijkheid laten zien. Meestal rondom hun 'geweldige' leven. Dat is leuk om te leven maar iedereen heeft net zoveel pijn als geluk in zijn of haar leven. Dat is nu eenmaal de balans. Waarom vind ik ook het delen van pijn belangrijk? Ieder mens ervaart pijn, of dit nu psychisch is en/ of somatisch. Ik heb zelf bijvoorbeeld depressies gekend in mijn leven.

Ik wil met gedichten duidelijk maken hoe ik me, tijdens zo'n periode, voelde. Ook heb ik ervaringen van anderen ingebracht. Ik wil hiermee bijdragen aan het doorbreken van taboes rondom mensen met psychische klachten. Helaas wordt deze groep nog vaak onterecht gestigmatiseerd. Het begrijpen van mensen met een emotionele kwetsbaarheid is een goed begin.

Het gaat vaak om mensen met extra zware levensbagage. Het is juist deze levensbagage die deze groep ook krachtig en wijs kan maken.

Ik heb als ervaringsdeskundige voor Kernkracht MH voorlichting gegeven aan aankomende hulpverleners, zodat er hopelijk een generatie hulpverleners opstaat met een gezonde en niet stigmatiserende kijk op deze groep bijzondere mensen.

Zonder een heel levensverhaal neer te zetten, wil ik door kernwoorden weergeven waarmee ik  in mijn leven te maken heb gehad op het gebied van psychiatrische uitdagingen. 

De uitdagende en pijnlijke kanten waar ik over schrijf (van mezelf en anderen)

Leven met depressies

Leven met ADHD

2 kinderen met Autisme en ADHD

Ervaring met zelfdoding ( drie dierbaren)

Rouwverwerking van dierbaren

Bipolaire stoornis

automutilatie

Rouwverwerking overlijden van kinderen

Ongelijkheid in de wereld

Ervaring met geestelijk en lichamelijk misbruik

Alcoholisme

Liefdeloze jeugd

Narcisme

Ervaring met twee traumatische scheidingen

Verwoestende kracht van ego

Wie is mijn onbekende Canadese biologische vader

Ervaring met het "verlies" van mijn kinderen


Het leven heeft mij niet alleen moeilijke uitdagende kanten laten zien maar ook hele mooie kanten.

De mooie kant van het leven voor mij persoonlijk

Het krijgen van twee prachtige kinderen

Zien dat mijn beide kinderen prachtige authentieke volwassenen zijn geworden

Genieten van de kunst van mijn oudste zoon en de muziek en teksten van mijn jongste zoon

Het ervaren van diepe onvoorwaardelijke liefde

Het ervaren van een liefdevolle relatie met een geliefde

Intens genieten van de natuur

Het hebben gehad van leuke verantwoordelijke banen

Dankbaarheid dat ik mezelf kan uiten hoe ik wil

Het ervaren van de kracht van vriendschap

Het ervaren van geluk in kleine dagelijkse dingen

Het ervaren van een vrouwelijk orgasme

Het steeds weer opstaan na een val, ervaren hoe veerkrachtig ik ben

Het ontdekken van mijn talenten en er vorm aan mogen geven

Het voorrecht geboren te zijn in een vrij en rijk land

Creeeren van heerlijke gerechten

Schrijven, tuinieren en haken als persoonlijke expressie van schoonheid


De positieve kant staat altijd in balans met de negatieve kant.

Ik zou graag mensen willen helpen zich meer bewust te worden van deze balans. Dit zou ik willen doen door ze te doen inzien dat ze zich niet moeten identificeren met een ervaring uit het verleden. Iedereen is groter dan zijn ervaring.  Ik zou graag mensen meer in het heden willen laten ervaren wat er in het NU goed is in hun leven. Wat er wel is ipv wat er niet meer is.

Door deze diepe emoties onder woorden te brengen bijvoorbeeld in een gedicht. Het kan ook helpen om een gedicht te maken over iemand die je bent verloren en afscheid van moet nemen.

Ik weet hoe belangrijk het is om pijnlijke emoties bijvoorbeeld tijdens een begrafenis volledig daar op die plek te uiten en ook daar te laten.
Het laatste moment van afscheid nemen als dit goed gebeurt, helpt enorm bij rouwverwerking.

Een gedicht kan precies die emoties oproepen om de tranen vrijelijk te laten stromen. Wij zijn niet gewend onbedaarlijk te huilen op begrafenissen. In Zuidelijke landen worden ´huilvrouwen´ ingehuurd om juist het huilen op te roepen. Omdat huilen de ziel zuivert van alle energetische verbindingen die tussen jou en deze persoon een rol hebben gespeeld in dit leven. Het helpt je om deze persoon in vrede en liefde los te laten. Het zorgt ervoor dat je een groot deel van je verdriet op het kerkhof achterlaat zodat je makkelijker door een rouwverwerkingsproces heen komt. We zouden weer opnieuw moeten leren huilen.

Als mens zijn we bezig te voorkomen dat we ongelukkig worden en het geluk ergens in de toekomst te zoeken. We willen ooit gelukkig zijn. DIT GAAT NOOIT GEBEUREN. Geluk is niet een staat van zijn. Geluk zijn kleine geluksmomentjes die iedereen meemaakt. De toekomst bestaat niet. Alleen in je hoofd. Je kunt er een vaag begrip van hebben maar het leven overkomt je. Je hebt slechts zeer ten dele invloed op de toekomst. Misschien kunnen we ons leren focussen op wat ons in het 'nu' gelukkig maakt.  Het leven is tot onze dood een proces. Pijn gaat voorbij, Geluk gaat voorbij.  Er is liefde, geluk, tijd ook afscheid nemen, lijden en dood. Deze gebeurtenissen zijn het proces dat leven heet.  Zonder dit zou het  leven haar balans verliezen. Stop dus met het streven naar een staat van geluk.   Door dit besef diepe innerlijke besef heb ik geleerd te genieten van de kleine momentjes van geluk in het nu. Je moet ze alleen leren zien, herkennen en genieten zolang het duurt. 

Geluk en pijn heb ik leren zien. Ze bestaan naast elkaar hand in hand. Zonder pijn kun je ook geen geluk ervaren. Omarm beiden. Het gaat voorbij en komt weer terug. Als eb en vloed. Vertrouw op je proces. Omarm je leven zoals het is en vertrouw erop dat je precies daar bent waar je hoort te zijn. Elke ervaring van pijn en geluk zijn groeimogelijkheden. Laat ze niet ontsnappen.

Leef, geniet en huil. Wees mens!