GROEN GELUK

Groen Geluk


Zwanger van mist en frisse dauw

ontwaakt mijn groene polder

Ik adem in de vochtige lucht

Donkere nacht verdwijnt gauw


Boksende hazen rammelen wakker

Dampende ochtendzon gloeit zacht

Dotterbloem opent langzaam haar blad

In de verte bewerkt een boer zijn akker


Waterpest en krabbenscheer verraden

de schoonheid van zuurstofrijk water

In de sloot baltsen sierlijke zwanen

eenden zijn hun kleintjes aan 't baden


De zilverreiger verschalkt instinctief

Een klein, nog donzig kuiken

Het rietland troost waterlanders

Mooi, ruig, eerlijk en intensief


Ooievaar en ringslang aan de rand

Verstopt achter rietkraag en kreupelhout

Honderden luidruchtige, gulzige ganzen

doen zich tegoed, verderop in 't land


Veldmuis, onbewust wat komen gaat

terwijl de torenvalk, na stil gebed

duikt op zijn welverdiende prooi

en triomfantelijk de polder verlaat


Vogels, besef mij diep van binnen

Verlaten straks weer deze stek

Om volgend jaar terug te keren

Om dit wonder opnieuw te beginnen


Grutto, tureluur en blauwe kiekendief

bosruiter, ijsvogel , aalscholver en mus,

'Kzie ze elk jaar komen en weer gaan

Wat is de natuur me toch lief


De rust maakt mij tijdelijk blij

Blote voeten door het gras

Nare gedachten laat ik los

En ervaar groen geluk in mij.


Ilse Marianne ©